Ukraina
Kijów
Ukraina

Zinayda Luhova

Plecionkarstwo

Pani Zinayda Luhova od dzieciństwa zajmuje się plecionkarstwem. Od 2014 roku należy do Ukraińskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Uczestniczka wielu wystaw i jarmarków.