Białoruś

Białoruś

Wasylij Logwin

Garncarstwo

Uczeń znakomitego mistrza garncarstwa z Prużan Takarewskiego Antona, , członek Republikańskiego Białoruskiego Związku Mistrzów Twórczości Ludowej, Wyróżnienia i nagrody m.in. od Ministerstwa Edukacji ZSRR.