Białoruś
Hancewiczy
Białoruś

Volha Ivanovich

Malarstwo

Pani Volha Ivanovich od 10 lat zajmuje się malarstwem.  Jest to tradycja rodzinna. Sama należy do Białoruskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Posiada liczne nagrody krajowe i międzynarodowe.