Ukraina
Łuck
Ukraina

Vira Kon’ska

Malarstwo, Plastyka obrzędowa

Pani Vira Kon’ska od 1998 roku zajmuje się pisankarstwem, ale również i malarstwem.  Uczestniczka wystaw i jarmarków w Bułgarii, Polsce, na Ukrainie i Białorusi. Należy do Ukraińskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.