Białoruś
Mińsk
Białoruś

Valiantsina Loika

Plastyka obrzędowa

Pani Valiantsina Loika wykonuje pająki i ozdoby ze słomy od 1990 roku. Pierwszym impulsem do pracy były prace brata rzeźbiarza. Później doszła edukacja artystyczna w tej dziedzinie. Pani Vailiantsina jest członkiem stowarzyszenia designerów Białorusi. Laureatka nagród i wyróżnień. Uczestniczka wystaw.