Białoruś

Białoruś

Tsihran Jawadzian

Tkactwo

Wyroby z lnu