Białoruś
Brześć
Białoruś

Tetiana Czekanowa

Wycinankarstwo

Młoda artystka zainspirowana sztuką tradycyjną. Wykonuje wycinanki przedstawiające cerkwie, kompozycje z motywami ludowymi, roślinnymi.