Ukraina
Lwów
Ukraina

Tatiana Jaremkewycz

Plastyka obrzędowa

Wykonuje tradycyjne ukraińskie pisanki.