Ukraina
Lwów
Ukraina

Świętosław Lew

Kowalstwo

Pan Świętosław w swojej kuźni wykonuje kowalskie wyroby użytkowe