Polska
Boczki
Polska

Stefania Borkowska

Plastyka obrzędowa

Pani Stefania Borkowska od 1972 roku pracuje w „Sztuce Łowickiej” w Łowiczu. Wykonuje wycinanki i pisanki łowickie. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.