Białoruś
Brześć
Białoruś

Stanislava Karpol

Hafciarstwo i koronkarstwo

Prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych przy Związku Polaków na Białorusi. Pani Stanisława zajmuje się haftem od dzieciństwa, jest to tradycja rodzinna.  Zdobi tradycyjnym haftem białoruskim techniką płaską stroje tradycyjne, obrusy, serwetki, pościel, etc oraz krzyżykami. Uczestniczka wielu wystaw, konkursów i jarmarków. Prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych obwodu brzeskiego.