Ukraina
Ternopil
Ukraina

Ruslan Druk

Garncarstwo i ceramika

Pan Ruslan Druk zajmuje się garncarstwem od 2009 roku. Jego dziadek był garncarzem i to właśnie dzięki niemu przejął zamiłowanie i postawił pierwsze kroki w tej dziedzinie. Od 2013 eoku jest czlonkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych na Ukrainie.