Ukraina
Lwów
Ukraina

Paweł Kaczmar

Kowalstwo

Wykonuje wojskowe stroje ukraińskich kozaków oraz zbroje i amunicje