Ukraina
Włodzimierz Wołyński
Ukraina

Oleksander Diadio

Rękodzieło artystyczne

Wyroby ceramiczne, rzeźba.