Białoruś
Minsk
Białoruś

Natallia Kananovich

Hafciarstwo i koronkarstwo, Tkactwo

Pani Natallia Kananovich zajmuje się tkactwem  i haftem od ponad 30 lat. W tkactwie tradycyjnym korzysta z wzornictwa charakterystycznego dla środkowej Białorusi,  wykorzystując przy tym naturalne materiały. Wykonuje pasy oraz ubrania z elementami tkactwa i haftu tradycyjnego. Jest członkiem Białoruskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Posiada honorowy tytuł Mistrzyni Rzemiosł Artystycznych Białorusi. Wyróżniona licznymi nagrodami w kraju i za granicą.