Ukraina
Lwów
Ukraina

Nadija Horak

Tkactwo

Zajmuje się tkactwem, wykonuje tradycyjne stroje ukraińskie, płachty, krajki itp