Węgry
Öcsöd
Węgry

Márta Bencsik

Plastyka obrzędowa, Plecionkarstwo

Pani Márta Bencsik zajmuje się wyplataniem ze słomy oraz liścia kukurydzy. Wykonuje kapelusze, a także inne przedmioty użytkowe i ozdobne. Pierwsze umiejętności przejęła od swoich rodziców, następnie kształciła się w szkole sztuki ludowej, by ostatecznie uzyskać uprawnienia instruktorskie do przekazywania tego rzemiosła. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych Komitatu Békés. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień.