Ukraina
Kijów
Ukraina

Marina Kurukchi

Garncarstwo i ceramika

Marina Kurukchi pochodzi z Krymu, gdzie mieszkała do 2014 r. Zajmuje się krymskotatarską cermiką, którą wyrabia na kole garncarskim, wplatając krymskotatarskie ornamenty . Ukończyła kursy ceramiki i garncarstwa, ale również krymską szkołę artystyczną- fakultet malarstwo. Od 2011 roku wykorzystuje naturalne materiały, tradycyjne formy i sposoby w tradycji krymskotatarskiej, kształcąc się pod okiem krymskiego etrnografa Mamuta Czurly. Jest to tradycja rodzinna, w której zaangażowany jest każdy członek: od męża po synów i mamę pani Mariny. Uczestniczka wielu projektów, wystaw i jarmarków. Posiada tytuł Twórcy Ludowego, wydawany przez Ukraińskie Stowarzyszenie Twórców Ludowych.