Ukraina
Kijów
Ukraina

Marina Kurukchi

Ceramika, Garncarstwo

Marina Kurukchi pochodzi z Krymu, gdzie mieszkała do 2014 r. Zajmuje się krymskotatarską cermiką, którą wyrabia na kole garncarskim, wplatając krymskotatarskie ornamenty . Wykorzystuje naturalne materiały, tradycyjne formy i sposoby w tradycji krymskotatarskiej. Uczestniczka wielu projektów, wystaw i jarmarków.