Ukraina

Ukraina

Marianna Lyubas

Plastyka obrzędowa, Zabawkarstwo

Pani Marianna Lyubas zajmuje się wycinankarstwem, pisankarstwem i wykonywaniem lalek motanek od 2002 roku. Wiedzę uzyskała dzięki literaturze specjalistycznej, jak również od twórców ludowych. Laureatka nagród i wyróżnień. Członek Ukraińskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2017 roku uzyskała stypendium Prezydenta Ukrainy.