Słowacja
Nova Bana
Słowacja

Marián Jausch

Plastyka obrzędowa

Pan Marián Jausch zajmuje się pisankarstwem. Należy do słowackiej organizacji skupiającej twórców ludowych – ULU’V.