Polska
Łódź
Polska

Maria Ciechańska

Plastyka obrzędowa

Pani Maria Ciechańska twórczością ludową zajmuje się od dzieciństwa. Wiedza na ten temat w jej rodzinie przekazywana była z pokolenia na pokolenie. Pani Maria wykonuje wycinanki łowickie oraz tradycyjne łowickie jaja wielkanocne. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. W 2014 roku otrzymała tytuł Twórczyni Jarmarku Jagiellońskiego. Od 1984 roku jest członkinią Stowarzyszenia Twórców Ludowych.