Polska
Simuny
Polska

Marek i Adam Kozak

Kowalstwo

Pan Marek kowalstwem zajmuje się od 1998 r. Uczył się od Romualda Muszyńskiego z Hermanówki oraz podglądając pracę okolicznych kowali, m.in. Mieczysława Hulewicza. Wszystkie prace pana Marka wykonywane są z żelaza rozgrzanego w hornie, które następnie jest kute, wyginane i formowane na gorąco. Wzory czepie od starych mistrzów oraz pomocy etnograficznych Muzeum Podlaskiego. Od 2006 r. należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Laureat wielu wyróżnień i nagród na targach oraz lokalnych jarmarkach. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012 r.). Prace wykonuje razem ze swoim bratem – Adamem.