Polska
Rudka Starość.
Polska

Małgorzata Kapala

Tkactwo

Pani Małgorzata Kapala zajmuje się tkaniem na starych krosnach. Jest to tradycja rodzinna, którą kultywuje. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.