Polska
Skarżysko-Kamienna
Polska

Lucyna Kozłowska

Malarstwo, Wycinankarstwo

Pani Lucyna Kozłowska od 1995 roku zajmuje się wycinankarstwem oraz malarstwem. Jest laureatką nagród i wyróżnień. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych i stowarzyszenia „Skart” w Skarżysku-Kamiennej.