Polska
Wasilków
Polska

Lucyna Kędzierska

Tkactwo

Pani Lucyna tkactwem dwuosnowowym zajmuje się od 17 roku życia. Jest to tradycja rodzinna przekazana przez babcię i mamę. Od 1985 roku Pani Lucyna jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W latach 2004-2009 pełniła funkcję z-cy prezesa Oddziału Białostockiego STL. Obok tradycyjnych wzorów mazurskich czy rajskich drzew, pani Lucyna tworzy wspaniałe kompozycje o tematyce zaczerpniętej z gospodarstwa domowego, a także nawiązującej do obrzędowości. Pani Lucyna jest laureatką wielu konkursów, m.in. na tkaninę dwuosnowową, organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie. Jej prace wystawiane były w muzeach w Białymstoku, Lublinie, Toruniu, Warszawie, Krakowie. Zdobią także wiele kolekcji prywatnych.