Polska
Wasilków
Polska

Lucyna Kędzierska

Tkactwo

Pani Lucyna Kędzierska tkactwem dwuosnowowym zajmuje się od dzieciństwa. Jest to tradycja rodzinna przekazana jej przez babcię i mamę. Od 1985 roku pani Lucyna jest członkinią Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W latach 2004-2009 pełniła funkcję z-cy prezesa Oddziału Białostockiego STL. Obok tradycyjnych wzorów mazurskich, pani Lucyna tworzy wspaniałe kompozycje o tematyce zaczerpniętej z gospodarstwa domowego, a także nawiązującej do obrzędowości. Na jej stoisku znajdziemy dywany, makaty, bieżniki, torebki i poduszki. Pani Lucyna jest laureatką wielu konkursów, m.in. na tkaninę dwuosnowową organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie. Jej prace wystawiane były w muzeach w Białymstoku, Lublinie, Toruniu, Warszawie i Krakowie. Zdobią również wiele kolekcji prywatnych. Wyroby pani Lucyny są znane także w Japonii, gdzie prowadziła pokazy tkactwa dwuosnowowego.