Białoruś
Mińsk
Białoruś

Kateryna Chorna

Garncarstwo i ceramika

Pani Kateryna Chorna razem z Kapturem Dzmitry zajmuje się garncarstwem. Razem zajmują się tradycyjnym dla Białorusi garncarstwem. Lauretka nagród lokalnych.