Polska
Szubin
Polska

Jadwiga i Małgorzata Bołka

Kwiaty z bibułki, papieru i wiórów, Plastyka obrzędowa

Pani Jadwiga Bołka zajmuje się twórczością od lat osiemdziesiątych. Uczyła się od twórczyń z Pałuk, a zdobytą wiedzę i umiejętności przekazała swoim dzieciom. Razem z córką Małgorzatą tworzy pałuckie pająki, kwiaty, rózgi oraz wianki z krepiny, a także słomiane bukiety i plotki żniwne. W swoich pracach panie wzorują się m.in. na eksponatach zgromadzonych w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Należą do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Są laureatkami Konkursów Sztuki Ludowej Pałuk, które odbywają się w Szubinie. W 2018 r. otrzymały tytuł Twórczyń Jarmarku Jagiellońskiego.