Ukraina
Tuliczyw
Ukraina

Ivan Kravchuk

Plastyka obrzędowa

Pan Ivan Kravchuk słomoplecieniem zajmuje się od 1990 r. Techniki nauczył się od mamy – Marii Kravchuk. Należy do Ukraińskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Od 2001 r. uczestniczy w wystawach, kiermaszach i jarmarkach w kraju i zagranicą.