Ukraina
Kijów
Ukraina

Ivan Bobkov

Ceramika, Garncarstwo

Pan Ivan Bobkov zajmuje się ceramiką i garncarstwem 23 lata. To rodzinna tradycja. Członek Ukraińskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych i krajowego stowarzyszenia artystów Ukrainy. Laureat nagród i wyróżnień.