Ukraina
Hlukhiv
Ukraina

Ihor Bilevych

Rzeźba

Pan Ihor Bilevych od 1991 roku zajmuje się rzeźbą w drewnie. Uczył się u twórców ludowych. Uczetsnik wielu wystaw i jarmarków. Należy od 2003 roku do Ukraińskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.