Ukraina
Lwów
Ukraina

Halina Lew

Kowalstwo

Wykonuje przedmioty użytkowe, drobna metaloplastyka