Białoruś

Białoruś

Fiodar Bulyha

Plecionkarstwo

Pan Fiodar Bulyha zajmuje się plecionkarstwem – wykonuje tradycyjne białoruskie „łapcie”. Uczestnik wielu wystaw na Białorusi.