Białoruś
Dobraja Wolia
Białoruś

Ewgenija Gerontjewa

Hafciarstwo i koronkarstwo

Wyszywanie