Polska
Jabłonna-Majątek
Polska

Barbara i Stanisław Łupina

Bartnictwo, Pszczelarstwo

Pszczelarstwem zajmują się od 15 lat. Wiedzę nabyli dzięki długoletniej tradycji rodzinnej oraz poprzez edukację w technikum pszczelarskim w Pszczelej Woli. Wyrabiają miód i pyłek kwiatowy. Należą do Polskiego Związku Pszczelarskiego.