Polska
Olsztyn
Polska

Anna Farańczuk

Plastyka obrzędowa

Pani Anna Farańczuk wykonuje pisanki – wydmuszki metodą batikowo-szpilkową z wzorami zaczerpniętymi z Łemkowszczyzny. Jest to tradycja rodzinna, którą pani Farańczuk podtrzymuje. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Laureatka wyróżnień i nagród w Gorzowie (Muzeum Ziemi Lubuskiej).