Litwa
Migoniai
Litwa

Albertas Bartašius

Wyrób instrumentów

Pan Albertas Bartašius wykonuje tradycyjne litewskie instrumenty od 1986 roku. Umiejętności przejął od starszych twórców ludowych i podczas własnych ekspedycji terenowych. Jest liderem dwóch grup wykonujących muzykę tradycyjną. Instrumenty pana Albertasa Albertas Bartašiusa znajdują się na liście dziedzictwa Litwy. Należy do Litewskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych obwodu wileńskiego. Uczetsnik wielu wystaw i jarmarków.