Polska
Białystok
Polska

Agata Jakończuk

Hafciarstwo i koronkarstwo

Wiedzę w zakresie haftu ręcznego pani Agacie przekazała mama, ciotka i starsze siostry. Twórczością tą zajmuje się od 13 roku życia.  Pani Jakończuk należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2015 r. została wyróżniona podczas Jarmarku Jagiellońskiego.