Jarmark rękodzielniczy
Jarmarkowe podwórko
Koncerty
Potańcówki
Spektakle, kino, spotkania, opowieści
Warsztaty
Wystawy
Zwiedzanie i historia Lublina

piątek

sobota

niedziela