Jarmark Jagielloński 2013

15-18 sierpnia 2013

 

KONCERTY

Koncert Pieśni Maryjnych

Folknery  (Ukraina)

Makaruk – Erotyki ludowe (Polska)

Barbara Wilińska – Pieśni z bliska i daleka

Dűvő (Węgry)

Polne nuty Anny Malec

Barbara Wilińska – Pieśni z bliska i daleka

MISTRZOWIE MISTRZÓW. Transmisja międzypokoleniowa

Muzykanci (Polska)

Fanfara Kalashnikov (Rumunia, Niemcy)

Na rozstajnych drogach – Janina i Anna Chmiel, Lucyna i Monika Jargiło, Stanisław Głaz, Bronisław Bida, Ewa Grochowska, Sylwia Piekarczyk, Marta, Zbigniew i Krzysztof Butrynowie.

 

POTAŃCÓWKA JARMARKOWA

Kapela Braci Dziobaków z Woli Destymflandzkiej

Hałas Trio

Kapela Dudziarska Manugi

uczestnicy projektu Złoty Talar

Dűvő

Kapela Michała Maziarza

Chłopcy z Nowoszyszek

 

WYSTĘPY KAPEL ULICZNYCH

Kapela Dudziarska Manugi

Kapela Rada (Białoruś)

Holloenek Hungarica (Węgry)

Orkiestra dęta ze Zdziłowic

Kapela Michała Maziarza

Muzyka i opowieści wędrowne z różnych stron Europy

Basia Wilińska z pieśniami z daleka i bliska

Chłopcy z Nowoszyszek

Kapela Bornego z Podzamcza

 

WYSTAWY

Stanisław Koguciuk – malarz z Pławanic

Aktorzy – wystawa fotografii Adama Pańczuka

Przyjaciele bujanego konika

Ogród zabawki drewnianej

 

KINO JARMARKOWE
Czy tu jest Panna na wydaniu, reż. Janusz Kondratiuk
Grzeszny żywot Franciszka Buły, reż. Janusz Kidawa

Wolna sobota, reż. Leszek Staroń
Rozmowy przy wycinaniu lasu, reż. Stanisław Tym

Grający z talerza, reż. Jan Jakub Kolski

 

SPEKTAKLE / SPOTKANIA  / OPOWIEŚCI

Muzyka i opowieści wędrowne z różnych stron Europy – Katarzyna Enemuo, Iwona Sojka

Wereja – spektakl Teatru Obrzędowego Czeladońka z Lubenki

Karczeby – prezentacja książki Adama Pańczuka, spotkanie autorskie

Muzyka Roztocza 

Niematerialne dziedzictwo kulturowe UNESCO

Punkt konsultacyjny UNESCO

Opowieści zielne

Ptasie wesele – Teatrzyk Słuchaj Uchem

FINTIKLUSZKI – Folkowe Okruszki Teatr Małe Mi

Zegar bije – Rodzinny Teatr Hałasów

 

ZWIEDZANIE I HISTORIA LUBLINA

Lubelscy przewodnicy
„Noc Świątyń”

Tatarskie ślady – zwiedzanie miasta na rowerach

 

JARMARKOWE GRY I ZABAWY

JARMARK RĘKODZIELNICZY

Letnia Szkoła Zabawkarstwa

Tajemnice dawnej fotografii – portrety na szkle