Rzeźba

Polska

Pan Zdzisław Kozłowski od najmłodszych lat wykazywał zamiłowanie do pracy w drewnie. Pasja ta doprowadziła do tego, że w 1975 roku zaczął zajmować się rzeźbą. Inspiracją do powstawania jego prac są zarówno tradycje ludowe Beskidu Żywieckiego, jak i obiekty, które obserwuje w lokalnych muzeach czy kościołach. Pan Zdzisław należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2018 r. otrzymał I nagrodę w Konkursie Amatorskiej Twórczości Plastycznej „Polskie kwiaty”.

 

Kontakt

telefon: +48 502540094