Malarstwo

Polska

Malarka i poetka. Wykonuje obrazy olejne na płótnie, przemawiające charakterystycznymi, mocnymi zestawieniami barw. Tematyka związana jest z życiem na wsi, z wiejską obrzędowością i zwyczajami, zapamiętanymi jeszcze z dzieciństwa. Jak sama mówi jej obrazy to „powrót do starej wsi, która ginie”.