Plastyka obrzędowa

Białoruś,

Mołodeczno

Pani Volha Baburyna wycinanką białoruską zajmuje się od kilkunastu lat. Techniki wycinania uczyła się od babci i mamy, ale również podczas edukacji w szkole w Mołodecznie. Od 1997 r. należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych Białorusi. W 2011 r. otrzymała tytuł honorowy Mistrza Ludowego. W 2019 roku zajęła 3. miejsce w Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego w kategorii „Wycinanka inspirowana”. Uczestniczka wielu wystaw i jarmarków.

 

Kontakt
e-mail: vitcinanca@gmail.com
telefon: +375 333008909