Garncarstwo i ceramika

Białoruś

Valery Marchuk należy do Białoruskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Od 20 lat wykonuje gwizdki, okaryny i dydki oraz różne drobne naczynia. Jest laureatem nagród i wyróżnień w kraju i zagranicą.