Garncarstwo i ceramika

Ukraina

Pani Uliana Dzygryniuk razem z Ruslanem Drukiem zajmuje się garncarstwem oraz rękodziełem artystycznym. Pierwsze zamiłowanie do tradycji przekazała jej babcia – Pani Uliana już od dzieciństwa zajmowała się biseroplecieniem, a dzięki mężowi poznała lepiej dziedzinę jaką jest garncarstwo. Od 2013 roku należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych na Ukrainie, a od 2016 roku jest kierownikiem oddziału tarnopilskiego.