Plastyka obrzędowa

Litwa

Pani Ugne Puidokaitė-Kuskienė zajmuje się pisankarstwem. Jest to tradycja rodzinna. Pani Ugne jest uczestniczką kiermaszy i wystaw. Należy do Litewskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.