Plecionkarstwo

Węgry

Pan Tibor Kovács zajmuje się wyplataniem koszy z rogożyny. Umiejętność tę przejął około 40 lat temu od swojego mistrza Hánisa Jánosa. Wyplatanie z rogożyny jest jedną z tradycyjnych dziedzin rękodzieła węgierskiego, dziś mało już spotykaną. Pan Kovács należy do Stowarzyszenia Sztuki Ludowej Márty Fügedi w Miszkolc oraz Stowarzyszenia Sztuki Ludowej Gömöri. W 2018 r. otrzymał tytuł Twórcy Jarmarku Jagiellońskiego.