Białoruś,

Brześć

    Młoda artystka zainspirowana sztuką tradycyjną. Wykonuje wycinanki przedstawiające cerkwie, kompozycje z motywami ludowymi, roślinnymi.