Rymarstwo

Białoruś,

Grodno

    Wyroby ze skóry – szkatułki, drobne upominki.