Rymarstwo

Białoruś

Wyroby ze skóry – szkatułki, drobne upominki.