Plastyka obrzędowa

Ukraina

Wykonuje tradycyjne ukraińskie pisanki.