Kowalstwo i obróbka metali

Ukraina,

Lwów

    Pan Świętosław w swojej kuźni wykonuje kowalskie wyroby użytkowe