Kowalstwo i obróbka metali

Ukraina

Pan Świętosław w swojej kuźni wykonuje kowalskie wyroby użytkowe